projekt

Monitoring Wolności Słowa

Projekt nowelizacji przepisów o obrazie uczuć religijnych “W obronie chrześcijan”

Dec 14, 2022

  • Zgodnie z harmonogramem prac Sejmu 14.12.2022 r. o godz. 21 ma odbyć się pierwsze czytanie „obywatelskiego” projektu nowelizującego przepisy dot. obrazy uczuć religijnych “W obronie chrześcijan”.
  • Projekt, który ma być czytany w Sejmie jest w rzeczywistości projektem, który powstał w środowisku partyjnym ministra Zbigniewa Ziobro. Ścieżka legislacyjna nie każe jednak Marszałkowi Sejmu podać pod obrady projektu poselskiego (może on pozostać zamrożony), inaczej niż w przypadku projektu obywatelskiego, który musi zostać skierowany do pierwszego czytania.
    Projekt zakłada wprowadzenie nowego przepisu do kodeksu karnego oraz zmianę treści dwóch obowiązujących artykułów – 195 k.k. (Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych) oraz 196 k.k. (Obraza uczuć religijnych).
  • W opinii Fundacji Instytut Spraw Społecznych, która monitoruje sprawy z art. 196 k.k., zgłoszony zgłoszony projekt jest próbą instrumentalizacji prawa karnego, aby łatwiej było skazywać osoby biorące udział w debacie publicznej dotyczącej społecznej roli kościoła katolickiego, systemowego ukrywania duchownych dopuszczających się czynów pedofilnych, wspierania przez kościół katolicki homofobicznej i transfobicznej nagonki na osoby LGBT+ czy zaostrzania przepisów antyaborcyjnych. Proponowane przepisy stanowią również zagrożenie dla wolności słowa, zgromadzeń i protestu.
  • Poniżej opinia prawną adw. Marcina Pawelca-Jakowieckiego nt. zgłoszonego projektu.

 

POBIERZ pełną treść opinii przyjaciela sądu.

WESPRZYJ Monitoring Wolności Słowa